Vodovod, Tuhnice – Stará Role

Vodovod, Tuhnice – Stará Role

Projekt vyřešil zásobování pitnou vodou obyvatel Karlových Varů, částí Dvory, Tuhnice, a obcí Jenišov a Stará Role. Původní řad byl z potrubí TLT DN300 a menších průměrů, nyní je zcela nahrazen potrubím TLT DN500.

SMP CZ realizovala stavbu ve sdružení s Vodohospodářskou stavební společností. SMP CZ zajišťovala technologický materiál pro výstavbu: potrubí, armatury, spojovací materiály a příslušenství. Vodohospodářská stavební společnost realizovala stavební a montážní práce.

Vlastní výstavba spočívala v pokládce nového trubního vedení včetně všech přípojek a odboček, ve vybudování betonových šachet a realizaci 2 kpl. protlaků pod komunikacemi v úhrnné délce cca 80 bm a o průměru 800 mm. Trasa nového potrubí byla realizována jednak z části v zelených plochách, a to přes dvoje dostihová závodiště, a také přímo ve velmi frekventované komunikaci města.

Vlastní výstavba byla rozdělena na 3 etapy:

1. etapa: úsek cca 900 m v areálu závodiště u obchodního centra Varyáda, kde byl položen řad TLT DN500 včetně přípojek

2. etapa: úsek cca 350 m v areálu závodiště o obce Stará Role, kde byl položen řad TLT DN500 včetně přípojek

3. etapa: úsek cca 750 m přímo v živé městské komunikaci, ulici Kapitána Jaroše, kde byl položen opět řad TLT DN500 včetně odboček a přípojek a také včetně realizace obou protlaků DN800 v délce 20 a 60 m.

Ve všech etapách byly obnoveny chodníky, jak živičné, tak ze zámkové dlažby, komunikace a provedeny terénní úpravy včetně zatravnění ploch.

INVESTOR
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (TDI – Vodakva Karlovy Vary)
PROJEKTANT
Jan Šinták - I.P.R.E.
ZHOTOVITEL
SMP CZ a VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL.
REALIZACE
12/2014 – 12/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Stará Role, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.