Zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice, Klatovy

Zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice, Klatovy

Na sklonku roku 2016 realizovala SMP CZ zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice. Investorem byla Klatovská nemocnice. SMP CZ  byla vedoucím sdružení a druhým členem byla firma Medisolve Medical Solutions.

Účelem stavby bylo zastřešení stávajícího garážového objektu s celkovou kapacitou 212 parkovacích míst, který byl realizován v roce 2012. Během provozu však docházelo k zatékání vody, především z tajícího sněhu, do nižších pater a zároveň k namrzání pojezdové plochy na horní parkovací ploše, a tím k omezenému počtu parkovacích míst. Samotný parkovací objekt se kompletně nachází uvnitř areálu Klatovské nemocnice. Jedná se o železobetonový třípodlažní skelet doplněný na obou štítech železobetonovými tubusy schodišť a výtahem. K západní podélné stěně jsou přisazeny šikmé rampy pro příjezd do jednotlivých podlaží a na střechu.

Nové zastřešení je po stránce architektonické navrženo s obloukovou ocelovou konstrukcí. Ocelová konstrukce zastřešení má hlavní vazby navrženy v systémové modulaci stávajícího parkingu. Ten je 13 x 5,3 m, krajní pole 5,64 m. Celková délka je tedy 81,18 m. V příčném směru je modulový systém 5,09 + 6,80 + 5,09 = 16,98 m. Obloukové zastřešení má poloměr 45 m. Vrchol je umístěn uprostřed rozpětí mezi krajními sloupy parkingu a rampy. Vazba se skládá z obloukové příčle a sloupů. Krytina z trapézového plechu je ze skružených plechů, takže celý dojem zastřešení je obloukový. Možnost nástavby na stávající železobetonový skelet byla posouzena staticky a posouzena projektantem skeletu.

Při realizaci bylo nutné provést několik úprav na objektu. Především šlo o zkrácení stávajících železobetonových prefabrikovaných prvků, na kterých je nové zastřešení ukotveno. Dalším příkladem je výměna protipožárních dveří ze střešních prostor. Součástí prací byla také úprava zdravotnětechnické instalace, elektronického protipožárního systému a silové elektřiny. Nově byly instalovány po celém zastřešení klempířské prvky a bleskosvody.

Podmínkou pro realizaci akce bylo nepřerušení provozu parkování v prvních dvou podlažích a jakékoliv narušení provozu komunikací v areálu nemocnice. To omezilo možnost montáže pouze ze samotné střechy objektu a přilehlých prostor z východní strany objektu, podél silnice I. třídy s nutnými zábory ploch.

Na klíčové cestě harmonogramu celé stavby byla výroba a následná montáž ocelové konstrukce. Vzhledem k termínu předpokládané realizace a lokalitě stavby byly však rozhodující klimatické podmínky. Ty již během prosince nedovolovaly stoprocentní nasazení pro montáž ocelové nosné konstrukce a krytiny z trapézových plechů. To vše mělo za následek prodloužení termínu dokončení až na začátek roku 2017.

Celkově se jednalo o poměrně náročnou akci z důvodu realizace v zimním období, a to jak z hlediska organizace prací, tak z hlediska zajištění bezpečnosti práce.

INVESTOR
Klatovská nemocnice
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Klatovy

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.